Wikipedia tak definiuje Pląsawicę Sydenhama:
 
“Początek choroby jest nagły. Występują ruchy pląsawicze, zaburzenia emocjonalne, natręctwa, przymus aktywności ruchowej i nadpobudliwość. Ruchy pląsawicze pojawiają się stosunkowo później niż reszta objawów. Choroba ustępuje samoistnie w ciągu kilku miesięcy, aczkolwiek może nawracać.”
 
Dokładnie takie objawy wykazuje grupa salonowych budowniczych “nowej fizyki” wokół pytania: “ czym jest światło”.
Ostatnio dołączył do nich bloger –znany fizyk , który ma zawsze ubaw “po pachy” gdy uda mu się wzbudzić wśród tej grupy wysoką gorączkę “tfurczości” w dziedzinie obalania znienawidzonej “instytucjonalnej fizyki”.
 
To pobudzenie, podniecenie i pląsawicę zdań u nich, wywołuje on za pomocą komunikatów w rodzaju:
 • Z tym Einsteinem ,to nie jest tak

 

 • Nie powiedziałem, że "wierzę Maxwellowi"

 

 • Nie można z pewnością stwierdzić, że światło jest promieniowaniem elektromagnetycznym. Otóż tak się współcześnie światła nie widzi.

 

Jemu zależy na poczytności bloga, a im się wydaje, że on od nich oczekuje “tfurczości” ,więc idą w zaparte i sikają bredami w rodzaju:
 • wszystkie barwy światła mają jedną i tę samą częstotliwość

 

 • światło, to nie fale elektromagnetyczne

 

 • wzór na energię kwantu promieniowania   E = h*f    jest błędny

 

 • wiem, że nauka widzi w świetle szybkość rzędu 300 000 km/s. Ale myli się, albo też chce tak uważać i tak głosi. ...Światło jest nieruchome

 

 • Światło - krokowo-postępowy ruch elektrino wzdłuż elektroujemnego centrum, którym jest
                       promień będący częścią pulsującego pola eletrostatycznego.
 
Tymczasem w nauce doświadczalnej i ścisłej formalnie[maksymalnie zmatematyzowanej] jaką jest fizyka, cokolwiek się uznaje za błędne, lub cokolwiek się głosi nowego twierdząco, to trzeba przestrzegać procedury [metodologii] postępowania:
 • trzeba znać stan badań dotychczasowych

 

 • przeprowadzić dowód teoretyczny i doświadczalny błędności dotychczasowych praw i twierdzeń

 

 • formułując nowe prawa fizyki trzeba wskazać sposób weryfikacji doświadczalnej ich prawdziwości, oraz zbadać ich relacje formalne z istniejącym modelem teoretycznym [ teorią]

 

 • głosząc nowe hipotezy, należy wskazać jakie z nich wynikają wnioski, co do odkrycia nowych, nieznanych dotychczas- faktów doświadczalnych.